תרגול מיקומי נקודות גוף מודול 4+5 אצל אילת חיימוביץ

Monday    |    09:00 - 12:00 (08/31/2015) , Duration: 03:00 Place: בתיה מקוב 27, רחובות
Categories: , ,

Enter your Google Maps API key on Theme Options Page.


מיועדת לחזק את הנגישות של מציאת מיקומי נקודות הגוף על המטופל

 

מקום: אצל אילת חיימוביץ

שינוי גודל גופנים